Szczenita shih-tzu z miotu W

30 padziernika 2013 roku przyszy na wiat 3 suczki i 2 pieski ze skojarzenia BAJKOWA BRYGIDA Astarte Gold & Ode's HOLLYWOOD SUPERSTAR M. Ch. Rosji, M. Zw. Klubu Rosji Ch. Rosji, RKF i Biaorusi.

rodzice

BAJKOWA BRYGIDA Astarte Gold  Ode's HOLLYWOOD SUPERSTAR

szczenita

9 tygodni

Winnie the Pooh

Wendy Darling

Wilma Flintstone

8 tygodni

Winnie the Pooh

Wendy Darling

Wendy i Winnie

Wilma Flintstone

5,5 tygodnia

Winnie the Pooh

Willy Wonka

Winter Abby

Wendy Darling

Wilma Flintstone

4,5 tygodnia

Winnie the Pooh

Willy Wonka

Winter Abby

Wendy Darling

Wilma Flintstone

 

2,5 tygodnia

piesek I

piesek II

suczka I

suczka II

suczka III

1,5 tygodnia
piesek I piesek II suczka I suczka II suczka III

2-3 dni