WRONIA shih-tzu, pekińczyki i chiny japońskie

Kontakt

Monika Wrońska - Asystent kynologiczny
Rąbień k/Łodzi
wronskamonika@wp.pl
tel. 691-95-40-40